• IRATKEZELÉS ÁTVILÁGÍTÁSA (AUDIT) Open or Close

  Cégünk elvégzi az Ön ügyviteli, iratkezelési rendszerének szakmai átvilágítását. Az átvilágítás eredményéről írásbeli összefoglaló jelentésben tájékoztatjuk Önt, amiben leírást adunk tapasztalatainkról és megfogalmazzuk a szükségesnek ítélt változtatásokra vonatkozó javaslatainkat.

 • IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSE Open or Close

  Elkészítjük Ön részére az iratkezelésük teljes folyamatát átfogó, az irattári tervet is magába foglaló iratkezelési szabályzatot. Vállaljuk meglévő iratkezelési szabályzatának és irattári tervének az új jogszabályi előírások, illetve az Ön részéről felmerülő igények szerinti aktualizálását.

   

 • IRATRENDEZÉS Open or Close

  Iratrendezés során iratait az irattári tervükben meghatározott tételszámok és őrzési idők és/vagy egyedi igényeik szerint kialakított struktúra figyelembe vételével csoportosítjuk. A továbbőrzendő iratok adatait az Ön igényei szerint nyilvántartásba vesszük. A nyilvántartásba vett iratokat  vonalkódozott irattároló dobozokban helyezzük el. Az Ön iratrendezési igényeinek ellátását az alapszintű (tárolóegységenkénti) rendezéstől kezdve a darabszintű (laponkénti) rendezésig tudjuk vállalni.

 • IRATTÁRI DOBOZOK Open or Close

  Ha szüksége van irattári dobozokra, akkor vegye igénybe a cégünk által gyártatott és forgalmazott kiváló minőségű irattári dobozokat. Ezek a dobozok könnyen mozgathatóak, szállíthatóak, és a doboz minősége garantálja az iratok sérülésmentes, hosszú távú megőrzését. Szükség esetén egyedi méretben is legyártjuk.

   

 • LEVÉLTÁRI ÁTADÁS Open or Close

  Vállaljuk Önnek maradandó (történeti) értékű iratai illetékes levéltár részére történő átadásának az előkészítését. Elkészítjük az átadás-átvételi jegyzőkönyvet és az iratjegyzékeket. Az Ön megbízásával lebonyolítjuk az iratok átadását.

 • IRATSZÁLLÍTÁS Open or Close

  Szükség esetén vállaljuk a kisebb-nagyobb mennyiségű iratanyag mozgatását. Cégünk biztosítja Ön részére a dokumentumok biztonságos, sérülésmentes és lehetőleg a legrövidebb időn belüli megérkezését a kívánt helyszínre.


  Ehhez  zárt kisteherautót biztosítunk, hogy biztonságosan szállítsuk el a dokumentumokat.  

   

 • IRATSELEJTEZÉS Open or Close

  Ön számára jelentős segítséget jelent az évek során felhalmozódó iratanyag szabályszerű kiselejtezésére vonatkozó szolgáltatásunk. Az iratselejtezés által Ön

   

   - jelentős tároló helyet takaríthat meg,
   - csökkentheti az iratanyag tárolási, kezelési költségeit,
   - bérköltséget takaríthat meg.

   

  A selejtezésre javasolt iratanyagról iratselejtezési jegyzőkönyvet készítünk. Az engedélyezési eljárás befejezését követően előkészítjük a selejtezésre kiválogatott iratanyag megsemmisítését.

   

  A megsemmisítendő iratokat az adatvédelmi és biztonsági feltételeknek megfelelően szállítjuk és kezeljük. A megsemmisítésre zúzásos technológiával partner cégünk telephelyén kerül sor. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben rögzítjük.

 • IRATTÁRAK ÜZEMELTETÉSE Open or Close

  Saját irattára van?

   

  Amennyiben Ön saját irattárral rendelkezik, úgy szakszerű irattár-üzemeltetési szolgáltatást tudunk Önnek biztosítani. Az Ön igényének megfelelően kialakítjuk az optimális irattár működési rendjét. Az irattár átvételét követően, egyeztetett nyitva tartással, (szükség szerint részmunkaidőben) állandó munkatársakkal, teljes körű helyszíni irattárolási szolgáltatást nyújtunk.

 • IRAT BÉRTÁROLÁS Open or Close

  Irattári anyaguk átvételével és tárolásával segítséget nyújtunk a helyhiánnyal küzdő szervek, gazdasági társaságok számára. Többféle szolgáltatást kínálunk az egyszerű őrzéstől a tárolt iratanyagból történő adatszolgáltatáson keresztül az évenkénti rendszeres selejtezésig és a selejt iratok megsemmisítéséig. Igény esetén az iratokat zárt gépjárműben szállítjuk ki,vagy e-mailben történik a  továbbítása.

   

 • FELSZÁMOLT, VÉGELSZÁMOLT CÉGEK IRATAINAK KEZELÉSE Open or Close

  Ennek a szolgáltatásnak a keretében felszámolási és végelszámolási eljárás alatt lévő cégek iratállományának szakszerű feldolgozását, rendezését és tárolását végezzük el figyelembe véve a vonatkozó levéltári-, számviteli törvénnyel, a kapcsolatos végrehajtási utasításokkal. A munka során betartjuk a szakmai ajánlásokat és a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.

   

 • ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMKEZELŐ RENDSZEREK Open or Close

  Napjainkra egyre több vállalat számára elkerülhetetlenné válik, hogy dokumentumait egy IT-hálózaton tárolja. Legtöbben a dokumentumkezelést egyszerűen az információ elektronikus úton történő iktatásának tekintik, azonban ez a terület ennél lényegesen összetettebb. Egyrészt a papíralapú dokumentumok szkennelés során történő elektronikus rögzítését, másrészt a tárolt dokumentumok adatbázisrendszerbe foglalását jelenti. Ezeknek a rendszereknek, biztonságosnak, könnyen visszakereshetőnek és zökkenőmentesnek kell lennie.

   

  Ha Önnek ilyen tervei vannak, hogy szeretne, ilyen rendszert bevezetni, mi felmérjük az igényeit és a legmegfelelőbb megoldást fogjuk biztosítani a cége működése érdekében.